1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle handler, der gennemføres på hjemmesiden www.theis-vine.dk.

2. BETALING

2.1 Betaling sker ved bestilling under anvendelse af betalingskort. Gyldige betalingskort fremgår i forbindelse med kundens gennemførelse af bestillingsproceduren. Ved ønske om betaling ved bankoverførsel kan Theis Vine ApS kontaktes for nærmere aftale.

3. ORDREBEKRÆFTELSE

3.1 Umiddelbart efter kundens gennemførelse af en ordre registreres ordren hos Theis Vine ApS, og der fremsendes herefter automatisk ordrebekræftelse til den af kunden oplyste mailadresse. Fremsendelse sker senest, når fakturabeløbet trækkes på kundens konto.

4. LEVERINGSTID

4.1 Levering sker normalt fra dag til dag, med mindre specifik leveringsdato er bestemt af kunden under ordre afgivelsen, såfremt bestilling er modtaget af Theis Vine ApS inden kl. 12. Hvor dette ikke er muligt, eksempelvis fordi varen ikke er på lager i tilstrækkelige mængder, sker levering så snart det er muligt.

5. LEVERINGSOMKOSTNINGER

5.1 Leveringsomkostningen er pr. ordre kr. 79,00. Beløbet er fast og gælder op til køb for kr. 1.500 hvorefter leveringen er gratis.

6. MOMS OG AFGIFTER

6.1 Oplyste priser og beløb er inkl. 25 % moms og inkl. gældende afgifter.

7. REKLAMATIONSRET

7.1 Theis Vine ApS yder to års reklamationsret i henhold til Købeloven. Det fremhæves, at reklamationsretten er begrænset til varens naturlige holdbarhed, og at denne forudsætter, at varen er opbevaret og i øvrigt blevet behandlet korrekt. Flasker med “prop” og andre former for dårlig smag eller duft forekommer uundgåeligt og må forventes af kunden i et vist omfang. Såfremt der forekommer “prop” i mere end en ud af tolv flasker af samme vin købt ved samme ordre, accepteres dette af Theis Vine ApS som en reklamation, og Theis Vine ApS vil i sådanne tilfælde foretage ombytning, men dog ikke nødvendigvis til samme årgang. Den nævnte reklamationsret vedrørende vine med “prop” m.v. skal gøres gældende snarest muligt, og sådanne vine skal uden ugrundet ophold fremsendes til Theis Vine ApS, såfremt kunden ønsker ombytning. Det præciseres, at kundens reklamationsret i alle tilfælde bortfalder to år efter leveringen.

7.2 I tilfælde af, at flasker er beskadiget ved leveringen, skal dette angives på fragtbrevet. Umiddelbart efter leveringen skal kunden kontrollere, at leverancen er korrekt både med hensyn til kvantum og med hensyn til, om vinene svarer til ordren. Såfremt kunden mener, at dette ikke er tilfældet, skal kunden straks give skriftlig meddelelse til Theis Vine ApS.

 

8. RETURVARER

8.1 Ved kundens returnering af varer til Theis Vine ApS skal dette ske til følgende adresse: Theis Vine ApS, Charlottenlund Stationsplads 7, 2920 Charlottenlund. Det fremhæves, at returnering af varer alene kan ske, hvor dette følger udtrykkeligt af disse betingelser eller, hvor dette på forhånd er aftalt med Theis Vine ApS. Theis Vine ApS accepterer ikke modtagelse af varer pr. efterkrav eller lignende, og sådanne forsendelser vil således blive afvist.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Theis Vine ApS er ikke ansvarlig for forsinkelse eller for opfyldelse af nogen af sine øvriqe forpligtelser over for kunden, såfremt forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes forhold uden for Theis Vine ApS’ direkte kontrol, eksempelvis i tilfælde af strejke, fragtproblemer, leveringssvigt, uheld eller uforudsete omstændigheder hos Theis Vine ApS eller hos Theis Vine ApS’ leverandører eller fragtførere. I sådanne tilfælde udskydes leveringstiden og Theis Vine ApS’ opfyldelse af øvrige pligter, indtil dette kan ske uden hindringer.

10. TASTEFEJL

10.1 Der tages forbehold for tastefejl og lignende.

11. PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATAPOLITIK / COOKIES

11.1 For at en ordre kan gennemføres, skal kunden oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Informationerne anvendes udelukkende til opfyldelse af ordren og, hvis kunden accepterer dette, til udsendelse af tilbud og andet markedsføringsmateriale. De afgivne oplysninger transmitteres og opbevares elektronisk af Theis Vine ApS. Opbevaringen sker i ukrypteret form, men på betryggende vis.

11.2 Theis Vine ApS sælger eller overdrager aldrig kundeoplysninger til tredjemand, og Theis Vine ApS gør ikke sådanne oplysninger tilgængelige for tredjemand.

11.3 I forbindelse med kreditkortbetalingen overføres der visse finansielle data til DIBS, og dette sker via en krypteret SSL-forbindelse i henhold til gældende forskrifter. Transaktionen håndteres via DIBS, og Theis Vine ApS opbevarer ikke kundens kreditkortoplysninger.

11.4 I forbindelse med benyttelsen af www.theis-vine.dk lagres cookies på kundens PC, herunder eventuelt i forbindelse med, at systemet skal kunne huske kundens brugernavn og adgangskode.

11.5 Kunden har til enhver tid ret til at få indsigt i registrerede oplysninger om kunden samt til at få foretaget nødvendige rettelser, ligesom kunden har ret til at gøre indsigelse mod fejlagtige registrerin¬ger eller registreringer, der ikke er lovpligtige. I sådanne tilfælde rettes henvendelse til den dataansvarlige hos Theis Vine ApS, Mileparken 18, 2470 Skovlunde, e-mail webmaster@theis-vine.dk. Dertil kan der ligeledes rettes henvendelse ved spørgsmål om beskyttelsen af personoplysninger.

12. KUNDESERVICE

Vi besvarer mails indenfor 24 timer i hverdagen. 

13. BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR

Du skal være fyldt 18 år for at handle på Theis-vine.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

14. KONTROLRAPPORT

14.1 Find information om Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

15. GAVEKORT

15.1 Fra www.theis-vine.dk kan der erhverves elektroniske gavekort. Elektroniske gavekort er kun gældende for handel på www.theis-vine.dk

15.2 Det købte elektroniske gavekort sendes til købers afgivne mail som vedhæftet PDF.

15.3 Elektroniske gavekort har en gyldighedsperiode på 1 år fra købsdato.

 


 

AFTALE OM FREMTIDIG LEVERANCE AF VIN EN-PRIMEUR

Mellem omstående rekvirent (i det følgende kaldet kunden) og Theis Vine ApS (i det følgende kaldet leverandøren) er der indgået aftale om levering af vin på en-primeur-vilkår til levering på et senere tidspunkt jf. nedenfor nævnte vilkår.

1. AFTALENS FORMÅL OG BAGGRUND

1.1 Med henblik på at Theis Vine ApS kan foretage samlet indkøb af ny vin og derigennem opnå fordelagtige vilkår ved samlet ordreafgivelse og tidlig bestilling, og med henblik på at Theis Vine ApS’ kunder kan få andel i de besparelser, der er herved, er der indgået denne aftale om kundens tilsagn om at aftage Primeur-vin jf. den i bilag 1 anførte specifikation.

1.2 Kunden afgiver ved aftalen en bindende bestilling af det aftalte specificeret i bilag 1 og foretager indbetaling af depositum (på ordrens fulde sum) herfor som nedenfor i pkt. 7, hvorved det muliggøres, at Theis Vine ApS kan indgå større, samlede leverancekontrakter med vinavlere og vinhuse.

1.3 Kunden er forpligtet til at aftage det bestilte, når dette fra producentens/leverandørens side er klar til levering.

2. AFTALENS GENSTAND

2.1 Aftalen angår de vine, som er anført i bilag 1. Hvor ingen angivelse er anført, er kvantumangivelsen almindelige hele flasker á 75 cl.

3. PRIS

3.1 Den anførte pris, jf. omstående side, er købsprisen inkl. moms samt vinafgifter.

3.2 Transportomkostninger fra producenten til Theis Vine ApS afholdes af Theis Vine ApS.

4. LEVERING

4.1 Levering sker på leverandørens forretningsadresse. Leveringstidspunktet forventes at være jf. det i bilag 1 tidspunkt. Levering kan dog ske senere, såfremt der måtte opstå forhold, der er uden for Theis Vine ApS’ indflydelse, herunder at producenten vælger at udskyde frigivelsestidspunktet for den enkelte vin.

4.2 Uanset punkt 4.1 anses risikoen for vinens hændelige undergang at være sket ved kundens betaling af depositum.

5. FAKTURERING OG BETALING

5.1 Fakturering sker i tilknytning til leveringen på de vilkår, at betaling skal ske kontant. Vi gør opmærksom på, at dette bilag ikke er en faktura.

5.2 Forsinket betaling medfører pligt til at betale renter fra fakturadatoen med en rentesats i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser.

6. BETINGELSER

6.1 Levering i henhold til aftalen er i det hele betinget af, at Theis Vine ApS på sin side kan erhverve de nødvendige mængder af de vine, der er omfattet af aftalen, jf. pkt. 2 og bilag 1. Såfremt dette ikke er muligt, kan Theis Vine ApS hæve handlen og tilbagebetale depositum indbetalt af køber.

6.2 Såfremt Theis Vine ApS mod forventning ikke har mulighed for at erhverve partier af de af aftalen omfattede vine, der muliggør, at alle kunder, som har indgået kontrakt om fremtidig levering, kan få den mængde af de enkelte vine, som de har bestilt, er Theis Vine ApS berettiget til efter eget valg at foretage fordeling af de kvanta af de enkelte vine, som har kunnet skaffes eller at foretage anden fordeling mellem kunderne, herunder til at undlade at levere, såfremt dette ikke er muligt uanset årsagen hertil, og uden at dette kan medføre erstatningskrav fra kunden.

6.3 Der sker i påkommende tilfælde forholdsmæssig nedskrivning af den samlede pris for kundens bestilling, og så snart det måtte konstateres, at fuldstændig levering ikke kan ske, foretages der tilbagebetaling af eventuelt for meget erlagt depositum.

7. DEPOSITUM

7.1 Kunden indbetaler til sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen et depositum jf. det i bilag 1 anførte beløb. Indbetaling sker senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Undladelse af indbetaling betragtes som misligholdelse af aftalen.

7.2 Indbetalt depositum henstår uforrentet indtil faktureringstidspunktet og modregnes ved fakturering det samlede fakturabeløb over for kunden.
SÅDAN BEHANDLER VI PERSONDATA (GDPR)

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder behandler og opbevarer persondata. Theis Vine lever op til Persondataforordningen og beskytter dine oplysninger. Du kan finde informationerne i nedenstående afsnit, alt efter om du er privatkunde, erhvervskunde eller restauratør.

PRIVATKUNDE:

Når du køber vin første gang i vores webshop, opretter vi dig som kunde. Vi beder om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og evt. din e-mailadresse. Disse oplysningerne anvender vi for at kunne opfylde indgåede aftaler om dit køb, og når vi udsender nyhedsbreve.

På vores hjemmeside www.theis-vine.dk eller på facebook kan du selv tilmelde dig vores nyhedsbrev. Når du tilmelder dig, accepterer du følgende:

1. Theis Vine gemmer dine oplysninger for at kunne maile dig nyhedsbreve med informationer om vores produkter og arrangementer.

2. Til hver en tid kan du afmelde dig gennem linket i nyhedsbrevet, ved at kontakte os på tlf. 62 66 11 20 eller sende en mail til post@theis-vine.dk.

ERHVERVSKUNDER, RESTAURATØRER & LEVERANDØRER:

Når I bliver kunder eller leverandører hos os, beder vi om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og eventuel e-mailadresse. Disse oplysningerne anvender vi for at kunne opfylde indgåede aftaler om dit køb, og når vi udsender nyhedsbreve.

Theis Vine udveksler kun persondata med tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at overholde indgåede aftaler – typisk om levering af og betaling for vin. For at sikre overholdelse af persondataforordningen har vi med alle relevante tredjeparter indgået databehandleraftaler.

Skulle I, mod forventning, ikke længere at ønske at handle med Theis Vine, er vi i henhold til regnskabsloven forpligtet til at opbevare alle relevante regnskabsmæssige informationer i 5 år.

ANSØGERE:

Materiale vedr. ansøgninger opbevares på drev, hvortil kun ledelsen og betroede medarbejdere har adgang. Oplysningerne slettes, når der ikke længere er brug for dem, dog max. 6 måneder efter ansættelsesprocessen.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 62 66 11 20 (mandag-fredag, kl. 9.00- 16:00).